Chirkowska-Smolak, T., Hauziński, A., Łaciak, M. (2011). Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp

Rozdział I
PRZEMIANY WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY
1.1. Zmiany na rynku pracy w Polsce oraz ich konsekwencje dla doradztwa i poradnictwa zawodowego
1.2. Wzrastające znaczenie mobilności zawodowej
1.3. Przemiany demograficzne polskiego społeczeństwa
1.4. Wiedza i kompetencje współczesnych pracowników
1.5. Wyzwania stojące przed współczesnymi organizacjami

ROZDZIAŁ II
Rozwój zawodowy dzieci i młodzieży
2.1. Społeczne mechanizmy kształtowania się obrazu zawodowego własnej osoby
2.2. Wybrane teorie rozwoju zawodowego
2.3. Środowiskowe czynniki rozwoju zawodowego

ROZDZIAL III
DORANZTWO ZAWON0WE
3.1. Czym jest doradztwo zawodowe?
3.2. Rodzice w roli doradców zawodowych
3.3. Formy profesjonalnego i nieprofesjonalnego doradztwa zawodowego

ROZDZIAŁ IV
ZROZUMIEĆ DZIECKO, POMÓC MU POZNAC I ZROZUMIEC SIEBIE
4.1. Poznanie samego siebie
4.2. Preferencje i zainteresowania zawodowe
4.3. Wartości i cele związane z pracą
4_4. Temperament i style poznania / działania
4.5. Inne czynniki wpływające na trafność wyboru drogi kariery
4.6.Podsumowanie

ROZDZIAŁ V
METODY POZNAWANIA SWIATA ZAWODÓW
5.1. Świat zawodów a styl życia i struktura tożsamości
5.2. Planowanie ścieżki edukacji jako sposób tranzycji do świata zawodów

ROZDZIAŁ. VI
PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ

ROZDZIAŁ VII
PROWADZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO DZIECKA KROK P0 KROKU
7.1. Początek edukacji zawodowej
7.2. Krok pierwszy: zabawa pracą
7.3. Krok drugi: podejmowanie decyzji zawodowych
7.4. Krok trzeci: przygotowanie do formalnego uczestnictwa w rynku pracy
7.5. Zagrożenia rozwoju zawodowego dziecka i adolescenta

LITERATURA

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content