Chirkowska-Smolak, T., Grobelny, J. (2015). Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia Kraków: Libron.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Spis treści

Wprowadzenie | 7
TERESA CHIRKOWSKA-SMOLAK, JAROSŁAW GROBELNY:
Przemiany współczesnego rynku pracy - w stronę niepewności | 13

CZĘŚĆ 1. MIĘDZY EDUKACJĄ A RYNKIEM PRACY
1.1. KAROLINA OLEKSA:
Trendy i innowacje na rynku pracy a świadome przygotowanie się studentów do wyzwań zawodowych | 33
1.2. BAHA KALINOWSKA-SUFINOWICZ:
Podstawy osób młodych wobec procesu aktywizacji zawodowej | 45
1.3. SABINA KOŁODZIEJ:
Wczesna aktywność ekonomiczna i zawodowa - wzajemne zależności | 61
1.4. MAŁGORZATA CHRUPAŁA-PNIAK, PATRYCJA RUDNICKA, MARIA CHEŁKOWSKA,
AGATA HILAROWICZ, ANITA POLLAK:
Cechy osobowości Wielkiej Piątki i orientacja pozytywna jako predyktory zaangażowania w studiowanie | 71
1.5. ALEKSANDER HAUZIŃSKI:
Przywiązanie do zawodu a podstawa wobec przejścia z systemu edukacji zawodowej do pracy | 87
1.6. AGATA CHUDZICKA-CZUPAŁA, DAMIAN GRABOWSKI, ANNA LUPINA-WEGENER:
Porównanie opinii studentów ze Szwajcarii i Polski na temat klimatu uczciwości na uczelniach | 97
1.7. Jerzy LESZKOWICZ-BACZYŃSKI:
Typ wykształcenia jako wyznacznik szans absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na rynku pracy | 107
1.8. ELŻBIETA TURSKA, MARTA STASIŁA-SIERADZKA:
Absolwenci uniwersytetu na rynku pracy. Trudności i szanse | 121

CZĘŚĆ 2. RYNEK PRACY - PERSPEKTYWA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
2.1. WIKTORIA DOMAGAŁA:
Zjawisko segregacji edukacyjnej. Sytuacja kobiet i mężczyzn w sferze edukacji i rynku pracy | 137
2.2. PAULA BOREK, MARTA PERKA:
Sytuacja kobiet po urodzeniu dziecka na polskim rynku pracy | 151
2.3. ANNA NIEWIADOMSKA:
Efektywność polityki aktywizacji zawodowej starszych wiekiem zasobów
pracy w Polsce | 163
2.4. NATALIA KATELIK, AGATA CHUDZICKA-CZUPAŁA:
Co skłania osoby zajmujące się handlem do nieuczciwości w imię dobra organizacji? Wybrane uwarunkowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych | 175
2.5. PRZEMYSŁAW GROELNY:
Fuzje i przejęcia jako element realizacji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi | 185
2.6. ZUZANNA TURAJ, KATARZYNA TUŁAZA, PIOTR POPOW, KATARZYNA SABACIŃSKA
Polityka personalna w polskich firmach | 197
2.7. BARBARA MRÓZ:
Kompetencje a rola zawodowa - badania pracowników w oparciu o Model
Osobowości - Aksjologiczny MOA | 209

Kategoria:
Skip to content