Chirkowska-Smolak, T. (2012). Psychologiczny model zaangażowania w pracę Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp

Rozdział pierwszy
Zaangażowanie w pracę - rozważania definicyjne 21
Rozdział drugi
Źródła zamieszania w odniesieniu do pojęcia zaangażowania 65
Rozdział trzeci
Organizacyjne czynniki zaangażowania 103
Rozdział czwarty
Osobowość a zaangażowanie 162
Rozdział piąty
Psychologiczny model zaangażowania w pracę - integracja wyników badań własnych 203

Wykaz literatury
Psychological model of work engagement (Summary)

Kategoria:
Skip to content