Brzeziński, J., Toeplitz-Wiśniewska, M. (red.). (2004). Etyczne dylematy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie
Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz- Winiewska

Część I Psycholog w świecie norm

Tożsamość zawodowa psychologa,
Anna Brzezińska, Karolina Appelt

Kodeks zawodowy - konieczność czy absurd?,
Joanna Staniszewska

Złudzenia co do kodeksów etycznych,
Wiesław Łukaszewski

Tajemnica zawodowa w działalności badawczej i praktycznej psychologów,
Marian Stepulak

Prywatność jako wartość w świetle obowiązujących aktów prawnych,
Wojciech Poznaniak

Część II Psycholog w służbie publicznej

Promocja zdrowia: działanie na rzecz autonomii i odpowiedzialności czy narzucanie wzorów zachowań zdrowotnych,
Helena Sęk

Etyczne problemy sądowej ekspertyzy psychologicznej,
Małgorzata Toeplitz- Winiewska

Odpowiedzialność społeczna psychologa - psycholog w środkach masowego przekazu,
Zuzanna Toeplitz

Oj, ciężko, ciężko być psychologiem...,
Stanisław Mika

Psycholog wobec instytucjonalizacji działalności integracyjnej,
Błażej Smykowski

Część III Psycholog jako badacz, autor i nauczyciel

Dziecko w badaniach psychologicznych,
Anna Brzezińska

Dylematy etyczne dotyczące publikacji naukowych oraz testów psychologicznych,
Jan Strelau

Dostęp do testów psychologicznych i kompetencje zawodowe ich użytkowników,
Aleksandra Jaworowska

Miejsce etyki w nauczaniu psychologii,
Zuzanna Toeplitz

Zadania psychologa uniwersyteckiego - analiza kontekstu etycznego,
Jerzy Brzeziński

Informacja o autorach

Kategoria:
Skip to content