Brzeziński, J., Siuta, J. (red.). (2006). Metodologiczne i statystyczne problemy psychologii. Poznań: Zysk i S-ka.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie 7

CZĘŚĆ I
ZDERZENIE DWÓCH WIZJI PSYCHOLOGII, DWÓCH TRADYCJI METODOLOGICZNYCH

James V. McConnell
John B. Watson: człowiek i mit 15

Malcolm Macmillan
Metodologiczne wyzwania dla psychoanalizy 47

CZĘŚĆ II
ZANIM PRZYSTĄPISZ DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH

Jacob Cohen
O tym, czego się nauczyłem (jak dotąd) 75

Jacob Cohen
Ziemia jest okrągła (p < 0,05) 100

CZĘŚĆ III
Z WARSZTATU EMPIRYCZNYCH BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Aleksandra Jaworska
Istotność zmiany w koncepcjach pomiaru skuteczności psychoterapii 119

Jerzy Siuta
Możliwości pomiaru doznań bólowych na przykladzie kwestionariuszy bólu Ronalda Melzacka 157

CZĘŚĆ IV
O CZYM WARTO WIEDZIEĆ, PRZYGOTOWUJĄC KONSPEKT PRACY DOKTORSKIEJ Z ZAKRESU PSYCHOLOGII

Jerzy Brzeziński
O wymaganiach (także prawnych) stawianych przewodom doktorskim w zakresie psychologii 193

Piotr Oleś
Co warto wiedzieć przed obroną pracy doktorskiej 205

Kategoria:
Skip to content