Brzeziński, J. (red.). (2007). Psychologia. Między teorią, metodą a praktyką. Prace dedykowane Profesorowi Ryszardowi Stachowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Profesor Ryszard Stachowski: badacz i nauczyciel (Jerzy Marian Brzeziński).
Wykaz wcześniejszych publikacji Profesora Ryszarda Stachowskiego z lat 1964-2006.

CZĘŚĆ I
UNIWERSALNE PROBLEMY NAUKI (TAKŻE PSYCHOLOGII)

Krystyna Zamiara,
Trzy modele badań historycznych nad nauką.

Tomasz Węcławski,
Czy teologiczna nowożytność jest epoką twórczą?

CZĘŚĆ II
JAK TO Z PRZEDMIOTEM PSYCHOLOGII BYŁO (I JEST)?

Ryszard Stachowski,
O godności przedmiotu psychologii - ujęcie historyczne.

Teresa Rzepa,
O Ryszarda Stachowskiego opowiadaniu historii myśli psychologicznej.

CZĘŚĆ III
TEORIE PSYCHOLOGICZNE - WAŻNE PRZYPOMNIENIA

Czesław Nosal,
Archetypy i uniwersalia. Znaczenie teorii Junga w kontekscie psychologii ewlucyjnej.

Alina Kolańczyk,
Od Wiliama Jamesa do przyszłych badań nad procesami psychicznymi.

Augustyn Bańka,
Ewolucja teorii przywiązania w ujęciach rozwojowych i fenomenologicznych: dwie tradycje, ich badacze i przenikania.

Dariusz Doliński,
Stanley Miligram - geniusz, bez którego psychologia społeczna nie byłaby tym, czym jest.

Magdalena Fąfrowicz, Tadeusz Marek,
System orientacyjny uwagi: struktury neuronalne, funkcje, czynniki modyfikujące aktywność systemu.

CZĘŚĆ IV
WOKÓŁ METODY PSYCHOLOGII

Jerzy Marian Brzeziński,
Kiedy wiemy, że (nie) wiemy?

Helena Sęk,
O znaczeniu metody eksperymentalnej w psychologi klinicznej.

Michał Stasiakiewicz,
Homo projectivicus. Życie i dzieło.

Elżbieta Hornowska,
Stare wino w nowych bukłakach - czyli od Bineta do testowania adaptacyjnego.

Władysław Jacek Paluchowski,
Nowe pomysły, stare problemy - wykorzystanie komputerów w psychologii.

Marzenna Zakrzewska,
Eksploracyjna analiza struktury czynnikowej Zrewidowanej Wersji Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych W AIS-R(PL) po jej renormalizacji.

CZĘŚĆ V
NA POGRANICZU NAUKI I PRAKTYKI SPOŁECZNEJ

Jerzy Siuta,
B.F. Skinner i humanitarne aspekty jego eksperymentalnej analizy zachowania.

Bogdan Wojciszke,
Przekonania delegitymizujące porządek społeczny w Polsce.

Wojciech Poznaniak,
Rola norm i wartości moralnych w wybranych dziedzinach psychologii stosowanej.

Maria Strykowska,
Człowiek i praca - zmiany w sferze funkcjonowania zawodowego.

Zbigniew Pleszewski,
Odtwarzanie modelu jako jeden z mechanizmów dekompensacji w sytuacjach kryzysowych.

CZĘŚĆ VI NIE SAMĄ NAUKĄ...

Ryszard Stachowski,
Zaświadczyć doświadczone. Zapiski z Kuźnic: 1984-1988.

Kategoria:
Skip to content