Brzeziński, J., Maruszewski, T. (red.). (1995). Nowe idee w metodologii psychologii. Kolokwia Psychologiczne, 3. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Informacje dodatkowe

Autor

Brzeziński, J., Maruszewski, T. (red.)

Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Kategoria:
Skip to content