Brzeziński, J.M., Sęk, H. (red.). (2010). Tomasz Kocowski. Stres – potrzeby – twórczość. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Nota redakcyjna

Wstęp
Psychologia stresu, motywacji ludzkiej i twórczej aktywności w dorobku naukowym Tomasza Kocowskiego (Jerzy Marian Brzeziński, Helena Sęk) 9

Bibliografia prac Tomasza Kocowskiego (Aleksandra Tokarz) 34

Tomasz Kocowski

STRES
Rozwiązywanie zadań przy różnych formach lęku 44
Wpływ lęku i gniewu na przebieg niektórych procesów psychicznych (Tomasz Kocowski, Mirosław Kofta, Tomasz Maruszewski, Zbigniew Pleszewski) 72

POTRZEBY
Problemy pojęciowe teorii potrzeb 97
Potrzeby człowieka a wartości i cele społeczeństw 135

TWÓRCZOŚĆ
Aktywność twórcza człowieka 183
Holistyczna koncepcja procesu twórczego 231
Prokreatywne i antykreatywne mechanizmy motywacji aktywności twórczej (Tomasz Kocowski, Aleksandra Tokarz) 247

Nota bibliograficzna 275

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content