Brzeziński, J., Krause, B., Maruszewski, T. (red.). (1997). Idealization VIII: Modelling in psychology. Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanist Amsterdam – Atlanta: GA: Rodopi.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content