Brzeziński, J., Klawiter, A., Łastowski, K. (red.). (2002). Odwaga filozofowania. Leszkowi Nowakowi w darze. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content