Brzeziński, J., Hornowska, E. (red.). (1998). Skala Inteligencji WAIS-R Wechslera. Polska adaptacja, standaryzacja, normalizacja i wykorzystanie Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content