Brzeziński, J., Hornowska, E. (red.). (1996). Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych. Wersja Zrewidowana. Polska Adaptacja WAIS-R (PL) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content