Brzeziński, J., Cierpiałkowska, L. (red.). (2008). Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content