Brzezińska, A. (red.). (2007). Zadania rodziny i szkoły: od samodzielności dziecka do efektywności pracownika. Poznań: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp - Anna Izabela Brzezińska

1. Między sprawnością a niepełnosprawnością - Anna Izabela Brzezińska
1.1. Punkt wyjścia: słowa kreują rzeczywistość
1.2. Przyczyny i skutki niepełnosprawności dla dziecka i jego rodziny.
1.3. Wymagania a wsparcie w rodzinie dziecka z ograniczoną sprawnością
1.4. Styl wychowania w rodzinie a rozwój dziecka

2. Dziecko - rodzina - niepełnosprawność - Kamil Sijko

3. Dziecko - edukacja - niepełnosprawność - Karolina Smoczyńska

Część I.
Drogi rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania

4. Rozwój i wychowanie dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa - Małgorzata Ohme
4.1. Wprowadzenie i Pan Kuleczka
4.2. Rodzi się dziecko i co dalej..
4.2.1. Z perspektywy rodziny
4.2.2. Z perspektywy dziecka
4.2.2.1. Rozwój motoryczny
4.2.2.2. Rozwój poznawczy
4.2.2.3. Rozwój emocjonalny i społeczny
4.3. Niepełnosprawność jako czynnik uszkadzający proces rozwoju
4.3.1. Rodzice wobec niepełnosprawności dziecka
4.3.2. Niepełnosprawność a relacje między rodzicami
4.3.3. Niepełnosprawność a matka dziecka
4.4. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: wsparcie czy izolacja
4.5. Podsumowanie i Pan Kuleczka

5. Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym - Anna Resler-Maj
5.1. Wprowadzenie
5.2. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
5.3. Niepełnosprawność jako czynnik uszkadzający proces rozwoju
5.4. Edukacja dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym
5.5. Rodzaje i wpływ wsparcia na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
5.5.1. Wsparcie ze strony rodziny
5.5.2. Rola rodziny w kształtowaniu się podstaw tożsamości w dzieciństwie
5.5.3. Wsparcie ze strony instytucji - przedszkola
5.5.4. Zabawy wspierające rozwój
5.6. Podsumowanie: najważniejsze czynniki wspierające i zakłócające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

6. Rozwój i wychowanie dziecka w wieku szkolnym - Radosław Kaczan
6.1. Wprowadzenie
6.2. To już wiemy, czyli co zabiera ze sobą przedszkolak stając się gotowym do wejścia w rzeczywistość szkolną
6.3. Rozwój w okresie szkolnym, czyli o tym, co zmienia się w życiu dziecka
6.3.1. Osobowość dziecka w wieku szkolnym
6.3.2. Mylenie i uczenie się w wieku szkolnym
6.3.3. Relacje z innymi ludźmi i samoocena dziecka
6.3.4. Życie emocjonalne w wieku szkolnym
6.4. Niepełnosprawność w okresie szkolnym
6.4.1. Niepełnosprawność a relacje z rówieśnikami
6.4.2. Niepełnosprawność a nauka w szkole
6.5. Konteksty rozwoju dziecka niepełnosprawnego w okresie szkolnym i ich rola we wspieraniu jego rozwoju
6.5.1. Rola i zadania rodziny dziecka w okresie szkolnym
6.5.2. Rola i zadania rówieśników
6.5.3. Rola i zadania szkoły
6.6. Podsumowanie: najważniejsze czynniki wspierające rozwój w okresie szkolnym

7. Rozwój i wychowanie nastolatka - Mateusz Wiliński
7.1. Wprowadzenie: z czym Twoje dziecko wkracza w okres dorastania
7.2. Na czym polega rozwój w okresie dorastania
7.3. Trud dorastania
7.4. Niepełnosprawność jako czynnik uszkadzający proces rozwoju
7.4.1. Ograniczony wybór drogi życiowej u osoby niepełnosprawnej
7.4.2. Obraz siebie - niepełnosprawność jako źródło braku akceptacji własnej osoby
7.4.3. Lęk opiekunów - zagrożenie dla osoby niepełnosprawnej
7.4.4. Utożsamienie się ze swoją niepełnosprawnością
7.5. Rodzaje wsparcia i jego wpływ na rozwój dziecka niepełnosprawnego w okresie dorastania
7.5.1. Rola zaangażowania opiekuna
7.5.2. Znaczenie grupy odniesienia
7.5.3. Znaczenie stawiania odpowiednich wymagań
7.5.4. Znaczenie jakości oferty społecznej
7.5.5. Znaczenie rozbudzania refleksji
7.6. Podsumowanie: od czego zależy uformowanie się tożsamości u niepełnosprawnego nastolatka

Część II.
Problemy dzieci i młodzieży z różnymi ograniczeniami sprawności

8. Wspomaganie rozwoju dzieci i nastolatków niewidzących i niedowidzących - Magdalena Muszalska
8.1. Podstawowe sprawy
8.2. Zabawa i nauka w trakcie zabawy - jak pomóc dziecku z dysfunkcją widzenia oswajać i poznawać to, co dotąd nieznane
8.3. Jak najlepiej nawiązać kontakt z dzieckiem i wspólnie z nim poznawać świat
8.4. Jakie to proste! A jak może ułatwić życie..
8.5. Uwagi na koniec

9. Wspomaganie rozwoju dzieci i nastolatków niesłyszących i niedosłyszących - Aleksandra Pauszek
9.1. Podstawowa sprawa: Mów do mnie
9.2. Dziwny jest ten świat... - jak oswoić świat niesłyszącego dziecka
9.3. Ja też chcę mieć kolegów
9.4. Dziecko niesłyszące - pełnoprawny członek rodziny

10. Wspomaganie rozwoju dzieci i nastolatków z niepełnosprawnością ruchową - Mateusz Wiliński
10.1. Podstawowe sprawy
10.2. Jak pomóc dziecku niepełnosprawnemu radzić sobie z problemami w poruszaniu się
10.3. Jak budować samodzielność dziecka
10.4. Jak pomóc dziecku pracować z własnym ciałem

11. Wspomaganie rozwoju dzieci i nastolatków przewlekle chorych - Beata Ziółkowska
11.1. Co to znaczy chorować przewlekle
11.2. Jak wygląda sytuacja psychologiczna dziecka chorego chronicznie
11.3. W jaki sposób możemy wspierać rozwój chorych dzieci i ich rodzin

Zakończenie - Anna Izabela Brzezińska

Literatura

Noty o autorach

Kategoria:
Skip to content