Brzezińska, A., Potok, A. (red.). (1996). Kształcenie liderów społeczności wiejskich. Poznań: Fundusz Współpracy (Cooperation Fund).

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content