Brzezińska, A.I., Woźniak, Z., Maj, K. (red.). (2007). Osoby z ograniczoną niepełnosprawnością na rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp
1. Charakterystyka projektu
1.1. Wprowadzenie
1.2. Etap I: badanie ekspertów
1.3. Etap II: badanie jakościowe
1.4. Etap III: badanie ilościowe

2. Problem i metoda badań
2.1. Problemy badawcze
2.2. Metoda badań
2.3. Osoby badane
2.4. Narzędzie badawcze

3. Wyniki: uwarunkowania statusu zawodowego i zadowolenia z życia
3.1. Wprowadzenie
3.2. Status zatrudnienia osób z ograniczeniami sprawności
3.3. Status zatrudnienia a zadowolenie z życia
3.4. Status zatrudnienia a miejsce zamieszkania
3.5. Pleć, wiek, wykształcenie i stan cywilny a status zatrudnienia
3.6. Status zatrudnienia a moment nabycia niepełnosprawności, jej rodzaj i stopień
3.7. Podsumowanie

4. Wyniki: kapitał osobisty i społeczny a status zawodowy i zadowolenie z życia
4.1. Wprowadzenie.
4.2. Rola kapitału osobistego.
4.2.1. Kapitał osobisty i jego związek ze statusem zawodowym.
4.2.2. Kapitał osobisty i jego związek z zadowoleniem z życia.
4.2.3. Kapitał osobisty i jego związek ze statusem zawodowym i zadowoleniem z życia
4.3. Rola kapitału społecznego.
4.3.1. Liczba znajomych a status zawodowy.
4.3.2. Wykształcenie osób badanych i ich rodziców a status zawodowy.
4.3.3. Liczba znajomych, wiek i wykształcenie a zadowolenie z życia.
4.3.4. Reakcja rodziny na problemy osoby niepełnosprawnej a zadowolenie z życia.
4.3.5. Reakcja rodziny na potrzeby osoby niepełnosprawnej a zadowolenie z życia.
4.3.6. Poczucie wsparcia ze strony rodziny a zadowolenie z życia.
4.4. Kapitał osobisty i społeczny i jego związki z zadowoleniem z życia i aktywnością zawodową
4.5. Podsumowanie

5. Wyniki: kompetencje osobiste a status zawodowy i zadowolenie z życia.
5.1. Wprowadzenie.
5.2. Status zawodowy a kompetencje osobiste.
5.2.1. Poczucie umiejscowienia kontroli.
5.2.2. Aspiracje.
5.2.3. Potencjał do rozwoju.
5.2.4. Wysiłek w kierunku rozwoju.
5.2.5. Impulsywność.
5.2.6. Wytrzymałość.
5.2.7. Nastrój
5.3. Kompetencje osobiste a zadowolenie z życia.
5.4. Kompetencje osobiste a czynniki społeczno-demograficzne.
5.4.1. Miejsce zamieszkania.
5.4.2. Płeć. I
5.4.3. Stan cywilny.
5.5. Kompetencje osobiste a niepełnosprawność.
5.5.1. Stopień niepełnosprawności.
5.5.2. Rodzaj niepełnosprawności.
5.5.3. Moment nabycia niepełnosprawności.
5.6. Kompetencje osobiste a kapitał osobisty.
5.6.1. Liczba obowiązków w dzieciństwie.
5.6.2. Swoboda w dzieciństwie.
5.6.3. Możliwość podejmowania decyzji w dzieciństwie.
5.6.4. Charakter relacji z rodzicami w dzieciństwie.
5.7. Kompetencje osobiste a kapitał społeczny.
5.7.1. Reakcja rodziny na problemy osoby z ograniczeniem sprawności
5.7.2. Poczucie wsparcia w rodzinie.
5.7.3. Liczba znajomych i przyjaciół.
5.8. Analiza skupień.
5.8.1. Wyodrębnione skupienia.
5.8.2. Charakterystyka osób należących do poszczególnych skupień.
5.8.3. Wyodrębnione skupienia a status zawodowy.
5.8.4. Wyodrębnione skupienia a zadowolenie z życia.
5.9. Podsumowanie.

6. Wyniki: uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności - czynniki powodzenia i czynniki ryzyka.
6.1. Wprowadzenie.
6.2. Trochę teorii.
6.2.1. Zmiany punktualne i niepunktualne w procesie rozwoju.
6.2.2. Objawy kryzysów normatywnych i nienormatywnych.
6.2.3. Równowaga: zasoby - wyzwania - wsparcie.
6.2.4. Koordynacja zegara biologicznego i zegara społecznego.
6.2.5. Specyficzne i niespecyficzne czynniki ryzyka.
6.2.6. Mechanizm błędnego koła.
6.2.7. Rola osób znaczących.
6.2.8. Podsumowanie.
6.3. Problem.
6.4. Wyniki.
6.4.1. Zmienne socjodemograficzne i związane z niepełnosprawnością.
6.4.2. Kapitał osobisty i społeczny w czterech wyłonionych grupach.
6.4.3. Kompetencje osobiste w czterech wyłonionych grupach.
6.4.4. Podsumowanie: czynniki powodzenia i czynniki ryzyka.
6.5. Wnioski: profile sukcesu i profile ryzyka.

Zakończenie.

Postscriptum: Komentarz końcowy prof. dr. hab. Wojciecha Łukowskiego

Literatura.
Aneks: Publikacje przygotowane w ramach projektu.

Kategoria:
Skip to content