Brzezińska, A.I., Półtoraczyk, K., Reksnis, J., Starczewska-Kaczmarek, A., Wilczyńska, S. (2020). Kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content