Brzezińska, A.I., Pluta, J., Rycielski, P. (red.). (2010). Potrzeby specyficznych osób z ograniczeniami sprawności. Wyniki badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp. 7
ROZDZIAŁ 1
Kategorie wyodrębniania osób z rzadko występującymi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności (Kamil Sijko). 9
1.1. Wstęp. 9
1.2. Rzadko występujące niepełnosprawności 11
1.3. Sprzężenia niepełnosprawności. 14
1.4. Wskażnik statusu niepełnosprawności w dalszych obliczeniach 18
1.5. Wnioski 20
Bibliografia. 20

ROZDZIAŁ 2
Osoby niepełnosprawne na tle współczesnego społeczeństwa polskiego. Socjologiczna charakterystyka wybranych elementów położenia społecznego (Paweł Trojanowski) 21
2.1. Wstęp. 21
2.2. Pro~em. 24
2.3. Wyniki. 25
2.3.1. Wiek 25
2.3.2. Wykształcenie 30
2.3.3. Sytuacja rodzinna 34
2.3.4. Subiektywna ocena sytuacji ekonomicznej 36
2.3.5. Źródła dochodu 37
2.3.6. Subiektywny a obiektywny wymiar oceny sytuacji ekonomicznej 39
2.4. Podsumowanie 42
Bibliografia. 42

ROZDZIAŁ 3
Diagnoza sytuacji psychospołecznej osób niepełnosprawnych w gospodarstwach indywidualnych (Paweł Wolski) 44
3.1. Wprowadzenie 44
3.2. Problem 45
3.3. Metoda. 48
3.4. Wyniki. 49
3.4.1. Niepełnosprawność a wykonywanie pracy zawodowej 49
3.4.2. Renta a wykonywanie pracy zawodowej. 51
3.5. Wnioski. 55
Bibliografia. 56

ROZDZIAŁ 4
Diagnoza sytuacji psychospołecznej osób niepełnosprawnych w gospodarstwach zbiorowych (Radosław Kaczan, Piotr Rycieiski) 58
4.1. Wprowadzenie. 58
4.2. Problem. 58
4.3. Metoda. 59
4.4. Wyniki. 60
4.4.2. Niepełnosprawność i rodzaje s~h~rzeń, na które chorują mieszkańcy gospodarstw zbiorowych. 61
4.4.3. Wiek i pleć mieszkańców gospodarstw zbiorowych. 65 4.4.4. Sytuacja psychospołeczna osób zamieszkujących w gospodarstwach zbiorowych 67
4.5. Wnioski 76
Bibliografia. 76

ROZDZIAŁ 5
Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcząt w grupie osób z ograniczeniami sprawności (Beata Oleksy-Sanocka). 78
5.1. Wprowadzenie 78
5.2. Problem. 79
5.3. Hipoteza. 81
5.4. Metoda. 81
5.5. Wyniki badań 82
5.5.1. Edukacja i szkolenia zawodowe 82
5.5.2. Zatrudnienie. 85
5.5.3. Źycie rodzinne i partycypacja społeczna. 86
5.6. Podsumowanie 89
Bibliografia. 91

ROZDZIAŁ 6
Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych (Karolina Smoczyńska) 92
6.1. Wprowadzenie 92
6.2. Problem. 93
6.3. Metoda. 94
6.4. Wyniki. 95
6.4.1. Jakość życia osób badanych - miary obiektywne 95
6.4.2. Poczucie jakości życia u osób badanych. 101
6.5. Wnioski. 103
Bibliografia. 104

ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nr WND-POKL-01.03.06-00-041/0S: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. 105
The description ot a systemic research project tunded by the European Union - W WND-POKL-01.03.06-00-041/0S titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland. 120

NOTY o AUTORACH. 132
STRESZCZENIE. 134
SUMMARY. 136

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content