Brzezińska, A.I., Piotrowski, K. (2008). Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności: wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp

1. Jednostka a środowisko 9
Wprowadzenie 9
Relacje jednostki i środowiska 10
Kontekst rozwoju 13
Jednostka, niepełnosprawność i środowisko rozwoju 17
Rola innych osób jako uczestników środowiska rozwoju 20
Podsumowanie 22

2. Aktywność zawodowa w rozwoju człowieka dorosłego 23
Wprowadzenie 23
Aktywność zawodowa w grupie osób z ograniczeniem sprawności (dane z badań) 28
Zadowolenie z życia w grupie osób z ograniczeniem sprawności (dane z badań) 29
Czynniki istotne dla podejmowania aktywności zawodowej 30
Podsumowanie 31

3. Czynniki społeczno-demograficzne jako wyznaczniki aktywności zawodowej i zadowolenia z życia osób z ograniczoną sprawnością 33
Wprowadzenie 33
Czynniki społeczno-demograficzne a status zawodowy 35
Czynniki związane z niepełnosprawnością a status zawodowy 40
Status zawodowy a czynniki społeczno-demograficzne i niepełnosprawność 43
Czynniki społeczno-demograficzne jako predyktory zadowolenia z życia 45
Czynniki związane z niepełnosprawnością jako predyktory zadowolenia z życia 47
Podsumowanie 49

4. Kompetencje osobiste i ich związek z aktywnością zawodową 53
Wprowadzenie 53
Status zawodowy a kompetencje osobiste 55
Poczucie umiejscowienia kontroli 55
Aspiracje 57
Potencjał do rozwoju 58
Wysiłek w kierunku rozwoju 59
Wytrzymałość 60
Impulsywność 61
Nastrój 61
Kompetencje osobiste - analiza skupień 62
Wyodrębnione skupienia 63
Charakterystyka skupień 64
Skupienia a status zawodowy 65
Skupienia a nastrój i zadowolenie z życia 67
Podsumowanie 68
Czynniki społeczno-demograficzne a kompetencje osobiste 69
Wprowadzenie 69
Miejsce zamieszkania 70
Płeć 71
Stopień i rodzaj niepełnosprawności 71
Podsumowanie 72

5. Podsumowanie i rekomendacje 75

Literatura 79
Aneks 1: Podstawowe dane na temat projektu 81
Aneks 2: Tabele danych społeczno-demograficznych użytych w niniejszej publikacji 93

Kategoria:
Skip to content