Brzezińska, A.I., Ohme, M., Resler-Maj, A., Kaczan, R., Wiliński, M. (2009). Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Informacje dodatkowe

Spis treści
O Redaktor serii

Wstęp

Rozdział 1.
Drogi dziecka ku samodzielności: między sprawnością a niepełnosprawnością (Anna Izabela Brzezińska).

1.1. Punkt wyjścia: słowa porządkują i tworzą rzeczywistość.
1.2. Przyczyny i skutki niepełnosprawności dla dziecka i jego rodziny.
1.3. Wymagania a wsparcie w rodzinie dziecka z ograniczoną sprawnością.
1.4. Styl wychowania a przekonania rodziców.
1.5. Otwarty i zamknięty styl wychowywania dziecka.
1.6. Życzliwe kolo i błędne koło w wychowaniu.
1.7. Od jakich cech dorosłego zależy jego styl wychowania?
1.8. Po co dziecku potrzebny jest dorosły?
1.9. Styl wychowania w rodzinie a rozwój dziecka.
1.10. Podsumowanie.
Literatura dla rodziców.

Rozdział 2.
Rodzina i dziecko z ograniczoną sprawnością w pierwszych trzech latach życia (Małgorzata Ohme)
2.1. Wprowadzenie i Pan Kuleczka.
2.2. Rodzi się dziecko i CO dalej...
2.3. Niepełnosprawność jako czynnik zaburzający proces rozwoju.
2.4. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: wsparcie czy izolacja?
2.5. Przykłady zabaw z dziećmi w wieku 0~3 lat
2.6. Podsumowanie i Pan Kuleczka.
Literatura dla rodziców.

Rozdział 3.
Wspomaganie rozwoju dziecka z ograniczoną sprawnością w wieku przedszkolnym (Anna Resler-Maj).
3.1. Wprowadzenie.
3.2. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
3.3. Fazy rozwoju psychoseksualnego.
3.4. Zachowania seksualne dzieci ~ norma rozwojowa czy zaburzenie?
3.5. Niepełnosprawność jako czynnik zaburzający proces rozwoju.
3.6. Edukacja dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym.
3.7. Rodzaje wsparcia udzielanego dziecku w wieku przedszkolnym.
3.8. Podsumowanie: najważniejsze czynniki wspierające i zakłócające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
Literatura dla rodziców.

Rozdział 4.
Wspomaganie rozwoju dziecka z ograniczoną sprawnością w wieku szkolnym (Radosław Kaczan).
4.1. Wprowadzenie.
4.2. To już wiemy, czyli co zabiera ze sobą przedszkolak, wchodząc w rzeczywistość szkolną?
4.3. Rozwój w okresie szkolnym, czyli o tym, co zmienia się w życiu dziecka.
4.4. Niepełnosprawność w okresie szkolnym.
4.5. Konteksty rozwoju dziecka niepełnosprawnego w okresie szkolnym i ich rola we wspieraniu jego rozwoju.
4.6. Podsumowanie: najważniejsze czynniki wspierające rozwój w okresie szkolnym.
Literatura dla rodziców.

Rozdział 5.
Wspomaganie rozwoju nastolatka z ograniczoną sprawnością (Mateusz Wiliński).
5.1. Wprowadzenie: z czym dziecko wkracza w okres dorastania?
5.2. Na czym polega rozwój w okresie dorastania?
5.3. Trud dorastania.
5.4. Niepełnosprawność jako czynnik zaburzający proces rozwoju.
5.5. Rodzaje wsparcia i jego wpływ na rozwój dziecka niepełnosprawnego w okresie dorastania.
5.6. Podsumowanie.

Aneks
Literatura dla rodziców

Bibliografia

Kategoria:
Skip to content