Brzezińska, A.I., Kaczan, R. (2008). Wychowanie do samodzielności: kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp

1. Wychowanie do samodzielności jako warunek sukcesu na rynku pracy 11
Wprowadzenie 11
Dzieciństwo i dorastanie jako podstawa funkcjonowania w dorosłości 13
Wychowanie jak podstawowy czynnik uzyskiwania samodzielności 21
Wychowanie dziecka z ograniczeniami sprawności 27
Okres niemowlęcy: l rok życia dziecka 28
Wczesne dzieciństwo: 2-3 rok życia dziecka 29
Okres przedszkolny: 3-6 rok życia dziecka 30
Okres szkolny: 7-12 rok życia dziecka 30
Okres dorastania 13-20 rok życia 31
Wychowanie do samodzielności: wyniki badań 32
Podsumowanie 34

2. Kto i jak różni się pod względem sposobu wychowania? 37
Wprowadzenie 37
Czynniki socjodemograficzne 38
Czynniki związane z niepełnosprawnością 40
Podsumowanie 47

3. Czy doświadczenia z dzieciństwa są ważne dla funkcjonowania w dorosłości? 49
Wprowadzenie 49
Styl wychowania a umiejscowienie kontroli 50
Styl wychowania a kompetencje osobiste 53
Typ wychowania a zaufanie 55
Typ wychowania a nastrój i samoakceptacja 55
Wychowanie a postrzegane relacje z ludźmi 57
Styl wychowania a aspiracje 58
Styl wychowania a impulsywność 61
Styl wychowania a wytrzymałość 64
Podsumowanie 66

4. Wychowanie do samodzielności a wyznaczniki sukcesu zawodowego i życiowego 69
Wprowadzenie 69
Wychowanie a zadowolenie z życia 70
Wychowanie a aktywność zawodowa i wysokość osiąganych dochodów 73
Podsumowanie 77

5. Wychowanie do samodzielności: czy na wszystkich wpływa tak samo? 79
Wprowadzenie 79
Charakterystyka osób badanych w skupieniach wyróżnionych ze względu na zmienne wychowawcze 79
Charakterystyka skupień ze względu na zmienne socjodemograficzne i związane z niepełnosprawnością 82
Charakterystyka skupień osób badanych ze względu na aktywność zawodową i zmienne podmiotowe 84
Portrety grup 86
Podsumowanie 90

6. Rekomendacje 91
Wprowadzenie 91
Osoby z ograniczeniami sprawności 92
Rodziny osób z ograniczeniami sprawności 94
Pracodawcy osób z ograniczeniami sprawności 98
Współpracownicy osób z ograniczeniami sprawności 99
Nauczyciele i osoby przygotowujące szkolenia dla osób z ograniczeniami sprawności 101
Psychologowie, lekarze, rehabilitanci i inni specjaliści dokonujący diagnozy oraz projektujący systemy pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. 103
Podsumowanie 107

Literatura 109

Aneks: Podstawowe dane na temat projektu 111

Kategoria:
Skip to content