Brzezińska, A.I., Dembska, K., Reksnis, J. (2020). Wspomaganie rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content