Brzezińska, A., Brzeziński, J. (red.). (2000). Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content