Brzezińska, A., Brzeziński, J., Eliasz, A. (red.). (2004). Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.

Informacje dodatkowe

Spis treści

Stanisław Chwirot:
Wprowadzenie: standardy oceny jakości kształcenia - perspektywa Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Część I:
Proces kształcenia w szkole wyższej

Anna Brzezińska: Interakcyjny model edukacji w szkole wyższej

Anna Brzezińska: Budowanie projektu kierunku studiów: zasady i etapy pracy

Anna Brzezińska: Zasady tworzenia koncepcji i programu kierunku studiów - case study: zdrowie publiczne

Część II:
Ocena jakości kształcenia

Jerzy Brzeziński: Etyczny kontekst ewaluacji jakości kształcenia w szkołach wyższych

Elżbieta Hornowska: O pomiarze jakości usług w obszarze edukacji

Bogdan Wojciszke: Psychologia oceniania: mechanizmy, pułapki, środki zaradcze

Część III:
Ewaluacja w procesie kształcenia

Anna Brzezińska: Miejsce ewaluacji w procesie kształcenia

Anna Brzezińska: Procedura i techniki ewaluacji

Anna Brzezińska, Tomasz Czub: Kształtowanie umiejętności projektowania i ewaluacji procesu kształcenia

Powrót do listy publikacji

Kategoria:
Skip to content