Biela, A., Brzeziński, J., Marek, T. (red.). (1995). Społeczne, eksperymentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Autor

Biela, A., Brzeziński, J., Marek, T. (red.)

Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Kategoria:
Skip to content