Beisert, M. (red.). (2006). Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Rozdział 1.
W poszukiwaniu modelu seksualności człowieka
(Maria Beisert) 7

Rozdział 2.
Biologiczne aspekty seksualności człowieka
(Ewa Anna Kucz) 33

Rozdział 3.
Rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia a psychologia ryzyka i zaburzeń zdrowotnych
(Helena Sęk) 63

Rozdział 4.
Poczucie intymności a proces formowania tożsamości
(Błażej Smykowski) 83

Rozdział 5.
Eksperymenty seksualne okresu dzieciństwa
(Maria Beisert) 113

Rozdział 6.
Trud dorastania seksualnego
(Maria Beisert) 145

Rozdział 7. Miłość i zazdrość w związkach osób dorosłych
(Lidia Cierpiałkowska) 171

Rozdział 8.
Związki miłosne i koluzyjne
(Lidia Cierpiałkowska) 195

Rozdział 9.
Biopsychospołeczne uwarunkowania seksualności ludzi starych
(Marta Cichocka) 213

Bibliografia 237
Indeks nazwisk 250
Indeks rzeczowy 254
O Autorach 259

Kategoria:
Skip to content