Beisert, M. (2004). Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
WSTĘP 7

RODZIAŁ 1.ISTOTA ZJAWISKA KAZIRODZTWA 11
1.1. Problemy definicyjne 11
1.2. Rozpowszechnienie 26
1.3. Symptomy wykorzystywania 28
1.4. Czynniki istotne dla oceny następstw wykorzystania 33
1.4.1. Cechy ofiary 34
1.4.2. Cechy sprawcy 41
1.4.3. Cechy zdarzenia 44
1.4.4. Cechy kontekstu 49

ROZDZIAŁ 2. GENEZA KAZIRODZTWA 61
2.1. Model podmiotowy 62
2.1.1. Koncepcje biologiczne 62
2.1.2. Koncepcje psychologiczne 65
2.2. Model społeczny 76
2.2.1. Teorie funkcjonalne 77
2.2.2. Teorie chaosu społecznego 79
2.2.3. Wyjaśnienia feministyczne 80
2.3. Model zintegrowany 81
2.3.1. Czteroczynnikowy model wyjaśniania pedofilii 82
2.3.2. Podejście rozwojowo-systemowe 86

ROZDZIAŁ 3. OJCIEC W ROLI SPRAWCY
3.1. Cechy sprawstwa ojca 95
3.2. Zasady klasyfikacji rodzin kazirodczych 99
3.3. Zasady funkcjonowania rodzin kazirodczych 102
3.3.1. Ramowe reguły funkcjonowania rodzin kazirodczych 102
3.3.2. Reguły kontrolujące kierunek rozwoju rodziny 104
3.3.3. Reguły homeostatyczne 105
3.4. Typy rodzin kazirodczych 110
3.4.1. Model rodziny z psychopatycznym sprawcą 110
3.4.2. Model rodziny z regresywnym sprawcą 135
3.4.3. Model rodziny zdominowanej przez dziecko 152
3.4.4. Model rodziny promiskuistycznej 163

ROZDZIAŁ 4. MATKA W ROLI SPRAWCY
4.1. Cechy sprawstwa kobiet 173
4.2. Modele działań matek sprawców 179

ROZDZIAŁ 5.
TRANSGENERACYJNY CYKL WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO DZIECKA 194

ZAKOŃCZENIE 202
BIBLIOGRAFIA 207

Kategoria:
Skip to content