Bańka, A. (red.). (2005). Psychologia jakości życia. Poznań: Wydawnictwo SPA.

Informacje dodatkowe

Spis treści
1. Jakość życia a jakość rozwoju. Społeczny kontekst płci, aktywności i rodziny
Augustyn Bańka

2. Jakość interakcji międzyludzkich: Model wielkiej piątki czy poza nim
Romuald Derbis

3. Egzemplifikacja wykorzystania psychobiografii w badaniach nad jakością życia
Agata Goździewicz

4. Percepcja czynników ryzyka zostania ofiarą przestępstwa w środowisku zamieszkania a poczucie jakości życia
Aleksander Hauziński

5. Poczucie jakości życia osób bezrobotnych pięć lat temu a obecnie. Badania porównawcze
Elżbieta Kasprzak

6. Poczucie jakości życia w małżeństwie kobiet i mężczyzn
Eugenia Mandal

7. Machiawelizm a oceny jakości życia
Irena Pilch

8. Struktura osobowości i podświadomy plan życia a ocena jakości życia
Renata Rosmus

9. Poczucie jakości życia a przywiązanie pracownika do organizacji
Agata Wołowska

10. Oddziaływania zwiększające poczucie jakości życia u pacjentów z zaburzeniami widzenia
Stanisława Steuden, Piotr Oleś

Kategoria:
Skip to content