Bańka, A. (2004). Poradnictwo zawodowe & doradztwo karier. Skale samooceny jakości procesu doradztwa zawodowego. Poznań: Wydawnictwo SPA.

Informacje dodatkowe

Spis treści
7 Skala samooceny jakości procesu doradztwa zawodowego
8 Historia oraz podstawowe założenia i sposoby pomiaru jakości doradztwa
10 Nowoczesne podejścia do pomiaru jakości doradztwa oparte na teoriach poznawczych
13 Podstawowe założenia Skali Oceny Skuteczności Własnej i Procesu Doradztwa
17 Konstrukcja i walidacja Skali Oceny Skuteczności Własnej i Procesu Doradztwa
31 Struktura czynnikowa Skali Ogólnej Skuteczności Własnej Doradców Zawodowych (SOSWD)
37 Struktura czynnikowa Skali Specyficznej Skuteczności Własnej Doradców Zawodowych (SSWD)
40 Możliwości zastosowania w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym
42 Bibliografia
Kategoria:
Skip to content