Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści

WPROWADZENIE...7

ROZDZIAŁ 1
PRZEŁOMOWY CHARAKTER DORASTANIA...12
1.1. Przejście z dzieciństwa do dorosłości - blaski i cienie...13
1.2. Oczekiwania społeczne wobec dorastających...18
ROZDZIAŁ 2
KŁOPOTLIWE DOJRZEWANIE...24
2.1. Zmiany pubertalne i ich wpływ na zachowanie dorastających...24
2.3. Seksualność dorastających - zakazany owoc?...29
ROZDZIAŁ 3
NIEPOKORNY UMYSŁ...36
3.1. Zmiany w procesach poznawczych dorastających...36
3.2. Funkcjonowanie poznawcze dorastających - wyzwanie dla wychowawców...39
3.3. Intelektualne możliwości dorastających a współczesny system nauczania...42
ROZDZIAŁ 4
ZAWIŁY ŚWIAT MŁODZIEŃCZYCH EMOCJI...49
4.1. Formy zaangażowania emocjonalnego młodzieży...50
4.2. Labilność emocjonalna - powrót do dzieciństwa?...53
4.3. Osiąganie dojrzałości emocjonalnej - niełatwe zadanie dla młodzieży i wychowawców...57
ROZDZIAŁ 5
MORALNOŚĆ W OKRESIE BURZY I NAPORU...60
5.1. Moralność na rozdrożu - między indywidualnością a konformizmem...61
5.2. W poszukiwaniu wartości i idei...63
ROZDZIAŁ 6
W KRĘGU SYMPATII I ANTYPATII - RELACJE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY...66
Kłopoty z rodzicami...68
Dziadkowie - bezpieczna przystań...76
Relacje z nauczycielami...77
Koleżeństwo i związki przyjaźni...84
ROZDZIAŁ 7
ZMIANY OSOBOWOŚCI W ADOLESCENCJI...93
7.1. Samowiedza i samoocena - trudna droga do stabilizacji...93
7.2 Kryzys tożsamości i jego konsekwencje...97
7.3 Nowe potrzeby dorastających...103
ROZDZIAŁ 8
PROBLEMY PODWYŻSZONEGO RYZYKA...107
8.1. Pułapki "prawie dorosłości"...111
8.2. Agresja młodzieży - przyczyna i skutek doświadczanych trudności...118
8.3: Eksperymenty z własnym ciałem...122
ROZDZIAŁ 9
W POSZUKIWANIU "ZŁOTEGO ŚRODKA", CZYLI MĄDRE WYCHOWANIE NASTOLATKA...127
9.1. Mity na temat dorastania - niebezpieczne inspiracje dla wychowawców...128
9.2. Wspieranie kreatywności dorastających...132
9.3. Sztuka dialogu...136

ZAKOŃCZENIE...141

MINISŁOWNIK...143

LITERATURA CYTOWANA...145

Kategoria:
Skip to content