Po studiach: zawód psychologa – spotkanie dla studentów

utworzone przez | lis 15, 2018 | Aktualności, Bieżące

Po co idzie się na studia psychologiczne? Oczekiwania są różne – chęć pracy z ludźmi i pomagania im, chęć zrozumienia siebie i (czasami) pomocy sobie, możliwość rozwoju swoich zainteresowań, prestiż społeczny zawodu czy wreszcie możliwość pracy w wielu branżach.

Jednak im bliżej końca studiów, tym wyraziściej pojawia się pytanie, co będę robić po studiach? Na czym polega ten zawód?

Podstawowe pytanie: jaki jest stan prawny zawodu psychologa w Polsce? Na jakiem etapie są prace nad nową ustawą? W szczególności – jaki jest aktualny status osób wykonujących ten zawód w ochronie zdrowia?

Na spotkanie i dyskusję nad tymi problemami zapraszamy zainteresowanych studentów w dniu 11 grudnia 2018, o godzinie 18:00 w AULI WSE bud. D (parter, przy portierni). Spotkanie prowadzą dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu i prof. Jacek W. Paluchowski.

Omawiane zagadnienia będą obejmować również:

  • czy dziś psychologiem może nazwać się każdy? Jak się do zawodu psychologa mają inne zawody, zaczynające się także od „psy” (psychoonkolog, psychopedagog)?
  • czy zawód psychologa jest zawodem medycznym czy specjalistą z jakiejś dziedziny nauk? Czy jest jakaś oficjalna definicja?
  • jaka jest relacja zadań psychologa od innych osób, z którymi współpracuje (pedagodzy, psychiatrzy itp.)? Jak na pracę psychologa wpływa RODO?
  • czym zajmuje się Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów?
  • jakie są możliwości podjęcia pracy w zawodzie psychologa w krajach UE i poza nimi? Od czego to zależy?

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content