Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych a płeć

utworzone przez | lut 22, 2012 | Konferencje

Koło Naukowe Psychologii Płci działające w Instytucie Psychologii UAM serdecznie zaprasza studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 35 r.ż.) do wzięcia udziału w V ogólnopolskiej konferencji „Płeć – między ciałem, umysłem i społeczeństwem” hasłem:

„Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych a płeć”

 Konferencja odbędzie się 9 maja 2012 r. w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 W celu zgłoszenia czynnego udziału w konferencji prosimy o przesłanie streszczenia referatów w języku polskim (objętość do 150 słów, czcionka 12 pkt Times New Roman) według wzoru (Wzór_abstraktu) do dnia 13 kwietnia 2012 r. na adres mailowy: psychologia.plci@gmail.com

 Opłatę konferencyjną w wysokości 35 zł należy wnieść do dnia 27 kwietnia 2012 r. po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia w trakcie konferencji.

Numer konta bankowego: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru subkonta /711 102/ z dopiskiem „Płeć – między ciałem, umysłem i społeczeństwem”.

 Do zaprezentowania referatów przewidujemy zakwalifikowanie maksymalnie 40 wystąpień. O ich przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń wraz z decyzją Komitetu Naukowego Konferencji. Streszczenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 Serdecznie zapraszamy!

Do zobaczenia w Poznaniu!

Komitet Organizacyjny


Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content