Organizacja zajęć

utworzone przez | sie 13, 2020 | Uncategorized

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 (https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/131195/ZR-486-2019-2020wersja.pdf) uprzejmie informuję, iż:

1. W roku akademickim 2020/21 zajęcia na wszystkich kierunkach, formach i poziomach studiów, prowadzonych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM odbywać się będą w trybie zdalnym.

2. Wyjątkami od powyższej reguły mogą być zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie w ramach ćwiczeń terenowych (poza siedzibą UAM), treningi interpersonalne oraz laboratoria z eyetrackingu. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane w uzgodnieniu z kierownikami przedmiotów i prowadzącymi zajęcia, a ogłoszone zostaną do dnia 15 września 2020 r.

3. Ewentualne zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie, wymienione w pkt. 2, realizowane będą w semestrze letnim (w razie potrzeby zostaną formalnie przeniesione z semestru zimowego). Będą też prowadzone w blokach, tak aby ich realizacja trwała od jednego do dwóch tygodni.

4. W dniach 1-14 października zrealizowane zostaną następujące zajęcia przygotowawcze dla I roku jednolitych studiów magisterskich z psychologii (tryb stacjonarny i niestacjonarny) oraz dla I roku studiów licencjackich z kognitywistyki: pierwsza część kursu z Technologii informacyjnych (wprowadzająca narzędzia zdalnego uczenia się) oraz program WPiK_Start (którego celem jest zapoznanie studentów rozpoczynających studia w UAM z Uniwersytetem, Wydziałem i studiami). Realizacja pozostałych zajęć rozpocznie się 15 października (zgodnie z  zarządzeniem nr 483/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021, https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0012/131043/ZR-483-2019-2020.pdf).

Z pozdrowieniami
Mariusz Urbański

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content