Ogłoszenie nr 2 – Praca dla studenta/studentki w grancie NCN

utworzone przez | sie 9, 2021 | Aktualności, Bieżące, Granty, NCN, Rekrutacja, Zatrudnienie

Nazwa jednostki:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nazwa stanowiska:

Student/Studentka

Wymagania:

Minimalne:

 • Licencjat (BA) w zakresie kognitywistyki, lingwistyki, informatyki lub dyscyplin pokrewnych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Dodatkowe:

 • Znajomość technik przetwarzania języka naturalnego (NLP), takich jak Python spaCy, NLTK
 • Znajomość technik uczenia maszynowego (ML) i narzędzi (np. scikit-learn, Keras, PyTorch)
 • Znajomość teorii argumentacji, współczesnej retoryki, logiki nieformalnej.

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w roli asystentki badawczej/asystenta badawczego w projekcie „ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej” (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2020/39/D/HS1/00488), którego kierowniczką jest dr Barbara Konat.

 

Osoba będzie brała udział w następujących zadaniach:

– Zbieranie, anotacja i analiza ilościowa danych językowych.

– Analiza struktur argumentacyjnych w języku naturalnym.

– Analiza emocji wyrażanych i wywoływanych przez odwołanie do patosu.

Typ konkursu NCN: SONATA – HS1

Termin składania ofert: 15 września 2021, 23:59

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: 2 500 zł brutto brutto miesięcznie, umowa cywilnoprawna

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

Okres zatrudnienia: 24 miesiące

Dodatkowe informacje:

Opis projektu jest dostępny na stronie http://bkonat.home.amu.edu.pl/?page_id=133

Od osoby kandydującej oczekujemy nadesłania następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny,
 2. CV,
 3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
 4. Kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub oświadczenie nt. planowanego terminu ukończenia studiów,
 5. Zaświadczenie potwierdzające status studenta/studentki lub oświadczenie nt. planowanego uzyskania takiego statusu na dzień 1 października 2021 r.,
 6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Pytania dotyczące ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na adres kierowniczki projektu,  dr Barbary Konat bkonat@amu.edu.pl

Wybór kandydata/kandydatki odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (tj. 1 października 2021) Kandydat/ka musi spełniać jedno z kryteriów określonych w Regulaminie:

 1. a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 września 2021

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content