Oferta pracy dla doktoranta w projekcie NCN pod kierownictwem prof. Jerzego Pogonowskiego

utworzone przez | lip 27, 2017 | Aktualności, Badania, Bieżące, Granty, NCN, Zatrudnienie

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie NCN pod kierownictwem prof. Jerzego Pogonowskiego

Oferta pracy w projekcie NCN nr 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miasto: Poznań

Link do strony www jednostki: www.kognitywistyka.amu.edu.pl

Wymagania:

Kandydat na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie powinien spełniać następujące wymagania:

– tytuł magistra: kognitywistyki lub matematyki lub filozofii;

– status doktoranta: kognitywistyki lub matematyki lub filozofii;

– dobre przygotowanie w zakresie współczesnej logiki matematycznej;

– posiadanie wysokiej motywacji do prowadzenia badań naukowych;

– umiejętność zarówno samodzielnej pracy naukowej, jak i współpracy w ramach zespołu;

– umiejętność publicznego przedstawiania wyników swoich badań (konferencje i seminaria);

– dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Przygotowanie opracowania dotyczącego modeli wybranych teorii matematycznych (liczby naturalne, liczby rzeczywiste, teoria mnogości), ujmowanych z punktu widzenia matematyki intuicjonistycznej oraz uwzględniającego współczesny kształt logiki intuicjonistycznej.

Współpraca z kierownikiem projektu w przygotowaniu zestawu zadań, testujących kształtowanie się poprawnych intuicji atematycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS

Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 15 sierpnia 2017 23:59

Forma składania ofert: email (pogon@amu.edu.pl)

Warunki zatrudnienia:

Zwycięski kandydat będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1200 PLN miesięcznie w okresie od 1 września 2017 do 31 grudnia 2018. Kryteria i tryb przyznawania stypendium precyzuje Uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z 3 czerwca 2013: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_rady_50_2013.pdf

Zwycięski kandydat podlegać będzie corocznej ocenie wykonywania swoich obowiązków oraz osiągnięć w realizacji projektu. Formę corocznej oceny określi kierownik projektu.

Dodatkowe informacje:

Laureat konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty.
Przystępując do konkursu należy dostarczyć drogą mailową w formacie PDF:
– wniosek o przyznanie stypendium,
– CV naukowe kandydata uwzględniające informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z prowadzonych badań,
– dane kontaktowe samodzielnego pracownika nauki, mogącego przedstawić opinię o kandydacie
– dane kontaktowe wraz z adresem poczty elektronicznej.
W tytule proszę podać informacje: Nazwisko_stypendium_Opus

Na wniosku i CV należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy przewodniczącego komisji konkursowej, prof. dra hab. Jerzego Pogonowskiego: pogon@amu.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 26 lipca 2017, 15:26

 

Dodatkowe informacje na stronie NCN

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content