Nie żyje prof. Kazimierz Obuchowski

utworzone przez | sty 17, 2014 | Aktualności

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora

Kazimierza Obuchowskiego
członka Academia Europaea

Profesor Obuchowski

Absolwenta psychologii UAM z 1956 r., wybitnego badacza
i nauczyciela akademickiego, twórcę fundamentalnych teorii
z zakresu psychologii osobowości, psychologii klinicznej
i antropologii filozoficznej, autora ważnych dla psychologii monografii.

Profesor Kazimierz Obuchowski był długoletnim pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej oraz Instytutu Psychologii UAM,
w którym kierował Pracownią Psychologicznych Koncepcji Człowieka.

Przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Psychologii Osobowości Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (Filia w Poznaniu) oraz Instytutu Psychologii PAN (Filia w Poznaniu).

W Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy kierował Zakładem Psychologii Osobowości.
Profesor Kazimierz Obuchowski był zapraszany do wygłaszania wykładów na uniwersytetach amerykańskich i europejskich.

Odszedł wielki Uczony i Mistrz.

Pracownicy, studenci i przyjaciele z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Urna z prochami zostanie umieszczona w kolumbarium na Junikowie
dnia 23 stycznia 2014 roku o godz. 12.30.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content