Nie żyje prof. Irena Obuchowska

utworzone przez | kw. 18, 2016 | Aktualności

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab.

Ireny Obuchowskiej

prof--Irena-Obuchowska

wybitnej specjalistki z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży,
autorki cenionych prac naukowych,
pracownika Katedry Psychologii Klinicznej
i Instytutu Psychologii UAM w latach 1964-1975,
kierownika Zakładu Psychopatologii Dziecka
i Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki UAM.
Pracę naukową zawsze łączyła z aktywnością społeczną na rzecz dzieci i ich rodzin.

 Synowi i Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Psychologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zdjęcie: (Uniwersyteckie Studio Filmowe UAM)

Urna z prochami zostanie umieszczona w kolumbarium na cmentarzu junikowskim w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej nr 305 dnia 22 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.30.
Rodzina Zmarłej prosi, aby kwotę przeznaczoną na kwiaty wpłacać na Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu wspierające Hospicjum Palium. KRS 0000031654
nr konta: 79 1020 4027 0000 1702 0031 0326 PKO BP I Odział w Poznaniu

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content