Nagroda Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów UAM

utworzone przez | cze 2, 2021 | Aktualności, Bieżące

Z przyjemnością informujemy, że trwa nabór na Nagrodę Santander „Społecznik Roku” dla studentów i doktorantów UAM. Za działania społeczne w aż 19 kategoriach, m.in. działalność studencka, krwiodawstwo, wolontariat czy organizacja eventów zostanie przyznanych aż 50 nagród w wysokości 1500 zł. Nagroda Społecznika przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Aplikacje można składać do 15 czerwca na platformie: https://app.becas-santander.com/pl/program/spolecznik_uam

Aby wziąć udział w rekrutacji, wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Regulamin konkursu dostępny jest w opisie naboru. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy z: dn@amu.edu.pl.

Zgodnie z Regulaminem Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” oceny aplikacji dokonują komisje oceniające utworzone osobno dla każdej ze szkół dziedzinowych, w skład których wchodzą Prodziekani, Dyrektorzy danej szkoły oraz studenci i doktoranci będący przedstawicielami Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów w radach szkół dziedzinowych. Ocena aplikacji odbywa się według kryteriów określonych w Regulaminie w terminie 16 – 27 czerwca 2021 r.

Ponadto do 6 czerwca można rejestrować się na Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council: https://app.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts

Do przyznania jest 500 miejsc na kurs e-learningowy z języka angielskiego LearnEnglishSelect, który koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności językowych. Grono najlepszych 250 osób otrzyma dodatkowo zajęcia English Online z lektorami, a w kolejnym etapie 125 najlepszych osób uzyska dostęp do materiałów dydaktycznych Road to IELTS oraz możliwość bezpłatnego zdania testu IELTS. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy z: santander.universidades@santander.pl.

Link do strony uczelni: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/nagroda-santander-spolecznik-roku-dla-studentow-i-doktorantow-uniwersytetu-im.-adama-mickiewicza-w-poznaniu-w-roku-akademickim-20202021

 

 

 

 

 

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content