Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

utworzone przez | kw. 25, 2014 | Aktualności, Bieżące, Konferencje

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

mają zaszczyt zaprosić do udziału w 

Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego 2014

XVII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

pt.:

Wyzwania i codzienność współczesnej seksuologii.

 

Termin: 21-23.11.2014

Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Konferencja jest adresowana do psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów, socjologów, seksuologów, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także innych osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. Jej celem jest prezentacja najnowszych wyników badań prowadzonych w zakresie seksuologii przez osoby reprezentujące światowe ośrodki badawcze. Organizatorzy pragną stworzyć pole do dialogu i dyskusji nad nowymi wyzwaniami, przed którymi staje współczesna seksuologia. Ponadto, ze względu na przemiany społeczne, czego wynikiem są nowe prawne regulacje i nowe klasyfikacje diagnostyczne, konferencja stanowić będzie okazję do przedstawienia różnych rozwiązań terapeutycznych.

Sesje będą się odbywały w 3 modułach:

 1. Seksuologia kliniczna – proponowane zagadnienia:
 • norma i patologia w funkcjonowaniu seksualnym człowieka,
 • diagnoza zaburzeń seksualnych,
 • terapia zaburzeń seksualnych,
 • dysfunkcje seksualne jako problem diadyczny,
 • zaburzenia seksualne jako problem interdyscyplinarny,
 • nowa klasyfikacja zaburzeń w DSM V i jej konsekwencje.

 

 1. Seksuologia sądowa – proponowane zagadnienia:
 • etiologia przestępczości seksualnej,
 • ocena ryzyka powrotu do czynu,
 • opiniowanie sądowo-seksuologiczne,
 • diagnoza, terapia oraz inne formy postępowania z przestępcami seksualnymi,
 • nowe regulacje prawne dotyczące przestępstw seksualnych.

 

 1. Seksuologia rozwojowa – proponowane zagadnienia:
 • rozwój seksualny dziecka,
 • rozwój seksualny człowieka dorosłego,
 • seksualność osób w okresie późnej dorosłości,
 • problemy i wyzwania edukacji seksualnej.

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję i wysyłania streszczeń 1 wystąpień w terminie do dnia 31.05.2014 r. za pośrednictwem formularza.

Poniżej umieszczono zestawienie wysokości opłat konferencyjnych.

I Termin: 31.06.2014

II Termin: 30.09.2014

Opłata na miejscu

Opłata podstawowa

500

600

650

Członkowie PTS

350

450

500

Doktoranci (członkowie PTS) i studenci *

200

300

350

* Celem uzyskania zniżki studenckiej należy przesłać skan legitymacji na adres mailowy: konfpts1@amu.edu.pl

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w konferencji,

 • materiały konferencyjne,

 • catering w czasie konferencji.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Organizatorzy służą radą, co do wyboru miejsca noclegowego.

Opłaty prosimy wnosić na konto PKO BP S.A. XV o/W-wa: 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Ul. Marymoncka 34

01-813 Warszawa

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata, oraz dopisek „opłata konferencyjna: konferencja pts 2014”.

Kolejne komunikaty będą rozsyłane do uczestników Konferencji oraz będą umieszczane na stronach internetowych:

Liczba punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS: 65 udział czynny, 20 udział bierny.
Liczba punktów edukacyjnych: 15.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: konfpts1@amu.edu.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Maria Beisert

1 Streszczenie w języku polskim lub angielskim powinno zawierać do 250 słów i składać się z następujących części: tytuł wystąpienia, założenia teoretyczne, metoda, wyniki, słowa klucze (3-5), czcionka 12, Times New Roman.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content