Michael C. Seto – Aktualne badania nad przestępstwami seksualnymi w Internecie – przegląd

utworzone przez | sty 9, 2022 | Wykłady Gościnne

Aktualne badania nad przestępstwami seksualnymi w Internecie – przegląd będzie wykładem Michaela C. Seto. Jest dyrektorem ds. badań w Royal Ottawa Health Care Group i profesorem psychiatrii na Uniwersytecie w Ottawie, a także zarejestrowanym psychologiem klinicznym i sądowym. Doktoryzował się. w psychologii klinicznej z Queen Universityw Kingston, Ontario, Kanada w 1997 roku. Dr Seto publikował obszerne publikacje na temat pedofilii, przestępstw seksualnych wobec dzieci (również przez osoby z zaburzeniami psychicznymi i nieletnich) oraz przestępstw internetowych. Opracował i walidował narzędzia do oceny ryzyka przestępców seksualnych: Skalę Przesiewową Zainteresowania Seksualnego (SSPI, SSPI-2) oraz Narzędzie Ryzyka Przestępcy z Dziecięcą Pornografią (CPORT). Jest autorem ponad 200 artykułów i rozdziałów w książkach oraz autorem dobrze zrecenzowanych książek: Pedofilia i przestępstwa seksualne wobec dzieci (2008, drugie wydanie w 2018) oraz Internetowi przestępcy seksualni(2013), wszystkie opublikowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Badania dr Seto były finansowane przez Fundację Oak, Tiny Foundation, Canadian Institutes of Health Research, Social Sciences and Humanities Research Council, Ontario Mental Health Foundation, Correctional Services Canada oraz Mental Health Commission of Canada. Regularnie występuje na tych tematach na spotkaniach naukowych i warsztatach zawodowych (m.in. Policji Prowincji Ontario, Federalnego Biura Śledczego, Krajowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych w USA oraz Fundacji Thorn). Pełni również funkcję redaktora naczelnego ds. wykorzystywania seksualnego i jest członkiem rad redakcyjnych Archives of Sexual Behavior , Journal of Sex Research ,Canadian Journal of Human Sexuality , Law and Human Behavior , International Journal of Forensic Mental Health i  Psychological Assessment . W 2018 roku otrzymał nagrodę za całokształt twórczości przyznawanej przez Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Osób Nadużywających Seksualnych, a w 2020 – nagrodę Donalda O. Hebba za wybitny wkład w psychologię jako naukę, przyznawaną przez Kanadyjskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content