Władze dziekańskie

Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Współpracy

prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Kształcenia

dr Monika Zielona-Jenek

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Studenckich

prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera

Pełnomocnicy dziekana WPiK 2020-2024

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Niestacjonarnych

dr Sławomir Jabłoński
tel.: 61 829 23 01

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Stacjonarnych

dr Julita Wojciechowska
tel.: 61 829 2138

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów z Kognitywistyki

dr inż. Marcin Jukiewicz
tel.: 61 829 2099

Pełnomocnika Dziekana WPiK ds. aktywności naukowej młodych badaczy

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Adamczyk

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Uniwersytetu Otwartego

Dr Karolina Appelt

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. jakości prac magisterskich

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. kół naukowych

Dr Dariusz Drążkowski

Wydziałowy Koordynator ds. e-learningu

Dr Michał Wyrwa

Wydziałowy Koordynator ds. statystyki

Dr Paweł Kleka

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. nadzoru i koordynacji kształcenia na kierunkach nauczycielskich

Dr Joanna Matejczuk

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. promocji i Muzeum UAM

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. nauki

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. programu stypendialnego ERASMUS

Dr Łukasz Przybylski

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. osób z niepełnosprawnościami

Dr Małgorzata Rękosiewicz

Koordynator ds. współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM

prof. UAM dr hab. Anna Słysz

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content