Studenccy Asystenci Badawczy

Bieżąca edycja

Cele programu:

  • Aktywizacja zaangażowań naukowych studentów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz umożliwienie im poznawania warsztatu naukowego pod przewodnictwem pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;
  • Pomoc w pracy naukowej pracowników Wydziału poprzez udostępnienie im studenckich asystentów badawczych przy prowadzonych przez nich badaniach;
  • Promowanie wspólnotowego wymiaru Uczelni poprzez sprzyjanie spersonalizowanej relacji uczeń-mentor.

Zarządzenie Dziekana

Regulamin programu SAB

Wzory dokumentów

Kalendarz realizacji programu w roku akademickim 2021/2022

Informacje archiwalne

Zakończone nabory:

Edycja 2021
Edycja 2020

Archiwalne zarządzenia:

Zarządzenie SAB 2020
Załącznik do Zarządzenia SAB 2020

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content