Studenccy Asystenci Badawczy

Zapraszamy studentki i studentów 1 i 2 roku psychologii i kognitywistyki do udziału w programie Studenckich Asystentów Badawczych WPiK.
Cele programu

 

  • Aktywizacja zaangażowań naukowych studentów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz umożliwienie im poznawania warsztatu naukowego pod przewodnictwem pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;
  • Pomoc w pracy naukowej pracowników Wydziału poprzez udostępnienie im studenckich asystentów badawczych przy prowadzonych przez nich badaniach;
  • Promowanie wspólnotowego wymiaru Uczelni poprzez sprzyjanie spersonalizowanej relacji uczeń-mentor.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content