LaboratoriumZapraszamy do udziału w badaniach Instytutu Psychologii UAM (Kampus Ogrody). Badania są elementem realizacji grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki (UMO-2014/2015/B/HS6/02418. 

W badaniach mogą brać udział pary tworzące związek od minimum 3 miesięcy (w badaniu biorą udział obie osoby z pary). Badanie polega na wykonywaniu zadań przy komputerze. Trwa około 45 minut.

W podziękowaniu za udział w badaniach każda para otrzymuje voucher na 2 bilety do multikina
na dowolny seans filmowy. Dodatkowo istnieje również możliwość otrzymania pisemnego zaświadczenia o udziale w badaniach naukowych w roli osoby badanej.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się poniżej. 

W przypadku zainteresowania udziałem prosimy o rejestrację: https://goo.gl/forms/afNOw9mMcniP7Lx23 
W trakcie badania będzie analizowana praca układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym w badaniu mogą wziąć udział tylko osoby, które nie mają zdiagnozowanych chorób serca i układu krwionośnego. Nie mogą w nim również brać osoby z otyłością, czyli o BMI powyżej 30 (można to obliczyć np. tutaj: http://bmi-online.pl/).
dr hab. Łukasz D. Kaczmarek
Kierownik Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia
Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Psychologii
Ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
Fax. +48 61 829-2107
E-mail: lkacz@amu.edu.pl
 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW BADANIA

 

 • Badanie, w którym uczestniczysz, dotyczy wpływu obecności partnera na skuteczność rozwiązywania zadań wymagających dużego skupienia i szybkiego reagowania. Ty i Twój partner/partnerka zostaniecie losowo przydzieleni do stanowisk komputerowych i jedno z was będzie poproszone o rozwiązanie serii zadań przy użyciu komputera. W tym czasie druga osoba zostanie poproszona o obejrzenie fragmentów trzech filmów. Niektóre z nich mogą wywołać silne emocje negatywne. Po każdym zadaniu będziecie mieli możliwość wymiany krótkich informacji za pośrednictwem komputera.
 • W trakcie badania będą rejestrowane parametry fizjologiczne za pomocą trzech elektrod samoprzylepnych przyczepionych: do obojczyka, żeber oraz do dłoni oraz mankietu mierzącego ciśnienie na trzecim palcu lewej dłoni. Stosowanie aparatury pomiarowej nie wiąże się z żadnym znanym ryzykiem.
 • Cel tego badania nie jest kliniczny ani diagnostyczny, a osoba prowadząca badanie nie musi być osobą, która potrafi zinterpretować dane fizjologiczne od strony medycznej. Jednakże, jeśli w trakcie badań zostanie zauważona poważniejsza anomalia w pracy serca, skontaktujemy się w tej sprawie z kardiologiem, który jest członkiem zespołu badawczego. W zależności od opinii kardiologa, będziemy zachęcać do skontaktowania się z lekarzem w celu dokonania dalszych obserwacji i konieczne będzie uznanie tego faktu przez podpisanie odpowiedniego formularza.
 • W trakcie badania rejestrowana będzie ekspresja mimiczna twarzy. Osoby trzecie nie będą miały dostępu do nagrań.
 • Twój udział w badaniu jest dobrowolny i w każdym momencie (nawet po rozpoczęciu badania) możesz się z niego wycofać bez podawania powodu.
 • Po zakończonym badaniu w podziękowaniu za czas poświęcony na udział w badaniu otrzymasz bilet do kina.
 • W trakcie badania możesz zadawać pytania dotyczące Twojej roli w prowadzonym badaniu. Osoba prowadząca badanie jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. W niektórych przypadkach, ze względu na cel badań, może cię poprosić, abyś poczekał/a na odpowiedź do końca badania. Jeżeli dana informacja jest dla Ciebie ważna dla podjęcia decyzji o udziale, możesz w takiej sytuacji odmówić udziału w badaniu.
 • Przed rozpoczęciem badania zostaniesz poproszony/a o podpisanie formularza zgody na udział w badaniu,  zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na rejestrowanie wizerunku podczas badania.
 • Zobowiązujemy się zapewnić poszanowanie praw uczestników badań oraz dochować wysokich standardów prowadzonych badań.
 • Po zakończonym badaniu możesz w dowolnym czasie poprosić o usunięcie z bazy Twoich wyników i danych.
 • Dochowujemy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wyników Twoich badań oraz Twoich danych osobowych.Jeżeli po zakończeniu badań odczuwałabyś/odczuwałbyś jakikolwiek dyskomfort, który uznasz za spowodowany udziałem w badaniu, skontaktuj się z kierownikiem projektu.
 • Ze względu na troskę, o jakość badań prosimy, aby przez okres 6 miesięcy nie opisywać procedury badawczej innym osobom, które potencjalnie mogą zostać uczestnikami tego badania. W tym okresie sukces badań wymaga nieudzielania informacji o przebiegu badania osobom trzecim.
 • Miejsce badania: Badanie będzie miało miejsce w Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia. Laboratorium znajduje się przyul. Szamarzewskiego 89 (kampus Ogrody), budynek AB, sala 63 (po wejściu do budynku korytarzem prosto i w prawo). Po przybyciu na miejsce prosimy poczekać przy drzwiach do sali.
 • Przygotowanie do badania: Na badanie prosimy przyjść w wygodnym, dwuczęściowym ubraniu (np. T-shirt i spodnie, bluzka i spódnica) ze względu na konieczność przyklejenia sensorów do ciała. Na dwie godziny przed badaniem prosimy: nie pić kawy, herbaty ani innych napojów zawierających kofeinę, nie pić alkoholu, nie palić papierosów, nie przyjmować leków bez recepty. Na godzinę przed badaniem prosimy nie jeść, ograniczyć aktywność fizyczną.
 • Odwołanie badania: Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz wziąć udziału w umówionym badaniu, prosimy
  o informację (e-mail, SMS lub rozmowa telefoniczna). W przypadku choroby lub znaczącego negatywnego wydarzenia życiowego prosimy o umówienie się na inny termin.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące badania lub jeśli chciałbyś/chciałabyś zapoznać się z wynikami badań, prosimy o kontakt z kierownikiem rekrutacji: mgr Maciej Behnke, e-mail: macbeh@amu.edu.pl, lub kierownikiem projektu: dr hab. Łukasz Kaczmarek, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 60 – 568 Poznań, e-mail:lkacz@amu.edu.pl,
Skip to content