Laboratoria WPiK

Laboratorium Badania Działań i Poznania

 Jesteśmy jednostką badawczą koncentrującą się na eksperymentach z zakresu kognitywistyki (nauk poznawczych), elektrofizjologii oraz neuronauki. Wykorzystujemy techniki takie jak eye-tracking, EEG, TMS oraz tradycyjne metody psychofizyczne. Kierownikiem Laboratorium jest prof. dr hab. Grzegorz Króliczak. W laboratorium prowadzane są badania kierowane przez doświadczoną kadrę naukową WPiK, przez doktorantów kognitywistyki i psychologii, którzy dopiero zdobywają szlify w prowadzeniu badań oraz przedstawicieli kół naukowych.

Laboratorium Badań Psychologicznych w Zakresie Medycyny Pracy

Laboratorium funkcjonuje przy Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji. Prowadzimy badania psychologiczne w obszarze medycyny pracy. Laboratorium jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć ze studentami oraz do prowadzenia działalności badawczej. Naszym celem jest promocja zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy i w ruchu drogowym. Bogate wyposażenie laboratorium umożliwia pomiar właściwości niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na różnych stanowiskach i w różnych zawodach (np. kierowcy, operatorzy maszyn i urządzeń, monterzy, menedżerowie).

Laboratorium Badania Rozwoju i Uczenia

Afiliowane przy Zakładzie Psychologii Rozwoju WPiK UAM. Ramą teoretyczną dla badań jest paradygmat kulturowo-historyczny, w którym zakłada się, iż procesy rozwoju powiązane są ze społecznym uczeniem się w kontekście kulturowym. Główny obszar badań to związki między procesami dojrzewania organizmu zachodzącymi spontanicznie, a procesami uczenia się od innych.

Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia

Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia dysponuje aparaturą do pomiaru zmiennych fizjologicznych i behawioralnych ważnych dla zrozumienia emocjonalnych i motywacyjnych uwarunkowań zdrowia somatycznego. Oprócz eksperymentalnych badań laboratoryjnych nasz zespół prowadzi badania w terenie oraz przez Internet rozpoznając zjawiska, które następnie próbujemy przenosić do warunków laboratoryjnych.

Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej

Celem Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej jest prowadzenie badań i promowanie szeroko rozumianego podejścia jakościowego w obszarze psychologii klinicznej i poza nią. Cel ten realizujemy wspomagając prowadzenie badań indywidualnych oraz grupowych w aspekcie diagnostycznym i eksperymentalnym, szczególnie, gdy potrzeba prowadzić rejestrowaną rozmowę i obserwację psychologiczną i potem analizować powstałe w ten sposób dane werbalne. Laboratorium umożliwia tworzenie nowych projektów badawczych prowadzonych w podejściu jakościowym i mieszanym.

Reasoning Research Group

W ramach Reasoning Research Group zajmujemy się badaniem formalnych modeli procesów rozumowania. Nasze zainteresowania dotyczą głównie rozumowań abdukcyjnych i dedukcyjnych, wnioskowań erotetycznych i logiki pytań, kooperatywnych i niekooperatywnych strategii stosowanych w dialogach.

Skip to content