Laboratorium Badań Psychologicznych w Zakresie Medycyny Pracy

Laboratorium funkcjonuje przy Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji. Prowadzimy badania psychologiczne w obszarze medycyny pracy.
Laboratorium jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć ze studentami oraz do prowadzenia działalności badawczej. Naszym celem jest promocja zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy i w ruchu drogowym.
Bogate wyposażenie laboratorium umożliwia pomiar właściwości niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na różnych stanowiskach i w różnych zawodach (np. kierowcy, operatorzy maszyn i urządzeń, monterzy, menedżerowie).
Posiadamy szeroką gamę nowoczesnych testów komputerowych (Wiedeński System Testów i system testów psychologicznych TEST2DRIVE, wykorzystujący technologię dotykową) oraz tradycyjną aparaturę do pomiaru:

  • sprawności intelekualnej i procesów poznawczych (np. rozumowania i wyciągania wniosków, uwagi, czujności, pamięci, wyobraźni przestrzennej)
  • osobowości (np. poziomu aspiracji, skłonności do podejmowania ryzyka, dojrzałości społecznej i emocjonalnej)
  • odporności na stres reakcyjny
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej (np. koordynacji oka i dłoni podczas wykonywania drobnych ruchów, koordynacji lewej i prawej ręki)
  • zręczności, sprawności manualnych (dokładności i stabilności ruchu, precyzji, zręczności i szybkości ruchów)
  • przewidywania prędkości i ruchu obiektów w przestrzeni
  • szybkości i adekwatności reakcji (w sytuacjach prostych i złożonych)

Oprócz predyspozycji do wykonywania pracy mierzymy predyspozycje psychologiczne  pod kątem sportu (ipomagamy trenerom w identyfikacji talentów sportowych).

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content