Badania

Na Wydziale działa sześć laboratoriów naukowych, które zrzeszają pracowników, doktorantów i współpracowników zewnętrznych skupionych wokół wspólnych zagadnień badawczych i realizujących prestiżowe badania. Prace badawcze prowadzone są zarówno w ramach zespołowych, jak i indywidualnych projektów badawczych. Wydział zapewnia wsparcie procesu badawczego, m.in. w zakresie opiniowania projektów badań naukowych pod kątem ich zgodności z zasadami etyki, dofinansowania realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych, współpracy ze studenckimi asystentami badawczymi.

Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia

Dysponuje aparaturą do pomiaru zmiennych fizjologicznych i behawioralnych ważnych dla zrozumienia emocjonalnych i motywacyjnych uwarunkowań zdrowia somatycznego. Oprócz eksperymentalnych badań laboratoryjnych nasz zespół prowadzi badania w terenie oraz przez Internet rozpoznając zjawiska, które następnie próbujemy przenosić do warunków laboratoryjnych.

Laboratorium Badania Działań i Poznania

Jednostka badawcza koncentrującą się na eksperymentach z zakresu kognitywistyki, elektrofizjologii oraz neuronauki. Wykorzystujemy techniki takie jak eye-tracking, EEG, TMS oraz tradycyjne metody psychofizyczne.

Laboratorium Badań Psychologicznych w Zakresie Medycyny Pracy

Laboratorium funkcjonuje przy Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji. Naszym celem jest promocja zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy i w ruchu drogowym. Bogate wyposażenie laboratorium umożliwia pomiar właściwości niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na różnych stanowiskach i w różnych zawodach.

Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej

Celem jest prowadzenie badań i promowanie szeroko rozumianego podejścia jakościowego w obszarze psychologii klinicznej i poza nią, wspomagając prowadzenie badań indywidualnych oraz grupowych w aspekcie diagnostycznym i eksperymentalnym, szczególnie, gdy potrzeba prowadzić rejestrowaną rozmowę i obserwację psychologiczną i potem analizować powstałe w ten sposób dane werbalne.

Laboratorium Badania Rozwoju i Uczenia

Afiliowane przy Zakładzie Psychologii Rozwoju WPiK UAM. Ramą teoretyczną dla badań jest paradygmat kulturowo-historyczny, w którym zakłada się, iż procesy rozwoju powiązane są ze społecznym uczeniem się w kontekście kulturowym. Główny obszar badań to związki między procesami dojrzewania organizmu zachodzącymi spontanicznie, a procesami uczenia się od innych.

Reasoning Research Group

W ramach Reasoning Research Group zajmujemy się badaniem formalnych modeli procesów rozumowania. Nasze zainteresowania dotyczą głównie rozumowań abdukcyjnych i dedukcyjnych, wnioskowań erotetycznych i logiki pytań, kooperatywnych i niekooperatywnych strategii stosowanych w dialogach.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content