Stopnie naukowe

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału są laureatami wielu nagród i wyróżnień akademickich i stowarzyszeniowych, uzyskują stypendia dla wybitnych naukowców oraz są beneficjentami prestiżowych grantów krajowych i zagranicznych.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w obszarze nauk społecznych,
w dziedzinie nauk społecznych:

  • doktora w zakresie psychologii
  • doktora habilitowanego w zakresie psychologii
Procedury awansowe prowadzone na WPiK UAM
Tabela: Liczba osób na studiach doktoranckich

Tab. Liczba osób na studiach doktoranckich

Rok Opiekunowie/Promotorzy rozpraw doktorskich
stan na 31.07.2021
Liczba osób
rok
I
Doktoranci Szkoły Doktorskiej UAM
Psychologia
Knapiński Michał – prof. UAM dr hab. Anna Słysz
Rodziejczak Klaudia – prof. UAM dr hab. Monika Obrębska
Wesołowski Arkadiusz – prof. UAM dr hab. Emilia Soroko
Wiatrowska Agnieszka – dr hab. Andrzej Pankalla
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Patryk Jędrzejczyk – prof. dr hab. Grzegorz Króliczak
Aleksandra Wasielewska  prof. UAM dr hab. – Paweł Łupkowski
6
 rok II Doktoranci Szkoły Doktorskiej UAM
Psychologia
Michał Dolczewski – prof. UAM dr hab. Emilia Soroko
Radosław Trepanowski – prof. Juho Hamari, dr Dariusz Drążkowski
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Agata Tomczyk – prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion, dr Szymon Chlebowski
 3
rok III Frydrysiak Aleksandra – prof. dr hab. Elżbieta Hornowska – Kompulsywne objadanie się: rola czynników biologicznych, społecznych, psychologicznych.
Ratajczyk Dawid- prof. UAM dr hab. Paweł Łupkowski
Szekiełda Agata – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, dr Dominika Górska
3
rok
IV
Buchwald Mikołaj – prof. dr hab. Grzegorz Króliczak – Neuronalne podłoża interakcji z narzędziami oburęcznymi
Patalas Daria – prof. UAM dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska, dr Maciej Behnke – Podejmowanie relacji pozadiadycznych -mechanizm uwzględniający wpływ stresu, funkcje wykonawcze i styl przywiązania.
Dziekan Martyna – prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek – Wpływ atrakcyjności fizycznej na reagowanie na sukcesy i porażki innych osób. Integracja teorii kapitalizacji z teorią wsparcia społecznego z perspektywy ewolucyjnej.
Janowicz Kamil – prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera – Wybrane czynniki związane z kształtowaniem się wizji własnego dorosłego życia w okresie wyłaniającej się dorosłości.
Hardt Magdalena – prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski, dr Sławomir Jabłoński – Hamowanie reakcji u niemowląt a jakość interakcji matka-dziecko.
Węglerska Olga – prof. dr hab. Maria Beisert – Zdolność do mentalizacji u sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci.
6

rok

 

prz. *

 

 

 

 

 

 

 

rok

prz. **

Hoffmann Natalia – prof. UAM. dr hab. Błażej Smykowski – Implementacja Modelu Inwestycyjnego do badań nad tożsamością
Kośnik Konrad – dr hab. Andrzej Pankalla – Tożsamość polskiej myśli psychologicznej (1918-2018): analiza diachroniczna głównych narracji definicyjnych przedmiotu psychologii w ujęciu nowej historii psychologii
Pilarczyk Katarzyna – prof. dr hab. Maria Beisert – Zdolność do rozpoznawania stanów afektywnych na podstawie ekspresji mimicznej w grupie sprawców wykorzystujących seksualnie dzieci
Żyluk Natalia – prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański – Kryteria oceny jakości hipotez abdukcyjnych oraz charakterystyka sposobów ich formułowania. Studium empiryczne.
Durczak Marta – prof. dr hab. Krzysztof Łastowski – Zaburzenia wyobraźni przestrzennej u osób z zespołem Turnera oraz z zespołem łamliwego chromosomu X
Dziedzic Dagmara – prof. UAM dr hab. dr hab. Paweł Łupkowski – Efektywność technik opartych na grach w kontekście wspomagania edukacji na odległość
Matuszczak-Świgoń Joanna – prof. UAM dr hab.  dr hab. Lucyna Bakiera – Doświadczanie rodzicielstwa w chorobie nowotworowej
Nowaczyk Natalia – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – Zmiany strukturalne i funkcjonalne w obrębie płata czołowego a obraz kliniczny zaburzeń poznawczych u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Paniotova Daria – prof. dr hab. Maria Lewicka – Percepcja zagrożenia związanego z negatywnymi skutkami zmian klimatu w skali lokalnej vs. globalnej a zachowanie prośrodowiskowe: rola przywiązania do miejsca oraz przekonań społeczno-politycznych – konserwatywnych i liberalnych
9

rok

 

prz.***

 
prz. */**/*** – I/II/III przedłużony
Razem: 27

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content