Biuro Obsługi Studenta

Budynek C, parter, pokój 6
Biuro czynne jest w godz. 9.00-14.00. BOS dyżuruje również w wybrane soboty (soboty zjazdowe 9.00-13.00)

 

  • przedłużanie legitymacji studenckich;
  • odbiór dyplomów;
  • prowadzenie spraw związanych z obsługą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • wprowadzanie danych do USOSa w zakresie przebiegu studiów dotyczących studentów;
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;
  • prowadzenie spraw studenckich w zakresie stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej, sporządzanie list stypendialnych;
  • przyjmowanie podań, wniosków i innych pism związanych z procesem kształcenia oraz rejestracja prac dyplomowych;
  • realizacja zadań zlecanych przez dziekanów oraz prodziekanów właściwych ds. studenckich w zakresie procesu wydania decyzji związanych z procesem kształcenia;
  • windykacja przedsądowa zaległości w zakresie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych od studentów;
  • archiwizacja teczek studentów i innych dokumentów związanych z tokiem studiów.

Sprawy stypendialne i bytowe

Blanka Skowron

blanka.skowron@amu.edu.pl

tel. 61 829 21 25

Koordynator BOS

Anna Mikołajczyk

annmik1@amu.edu.pl

tel. 61 829 21 17

Koordynator BOS,
sprawy stypendialne i bytowe

mgr Honorata Matuszak
(URLOP)
tel: 61 829 22 53

Koordynator USOS
mgr Nikodem Kałek
nikodem.kalek (at) amu.edu.pl
tel. 61 829 21 43

Psychologia stacjonarna I, III i V rok

Psychologia niestacjonarna I i II rok

mgr Agnieszka Babińska

abba@amu.edu.pl

tel. 61 829 21 12

Psychologia stacjonarna II i IV rok

Psychologia niestacjonarna III i IV rok

Anna Mikołajczyk

annmik1@amu.edu.pl

tel. 61 829 21 17

Kognitywistyka

Psychologia niestacjonarna V rok

paulina.wieloch@amu.edu.pl

tel. 61 829 22 56

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content