Przewodnik Studenta WPiK 2021/2022

ZESZYT 1: STUDIA

Co zrobić gdy?

Chcę studiować na dwóch latach w roku
Chcę przełożyć przedmiot
Przekroczyłem dopuszczalną liczbę nieobecności na zajęciach
Chcę zmienić grupę, wybrany przedmiot i/lub prowadzącego
Chcę przedłużyć sesję egzaminacyjną
Mam niezaliczony przedmiot
Mam nieobecność na zaliczeniu i/lub egzaminie
Chcę wziąć urlop
Skreślono mnie z listy studentów i chcę wznowić studia
Chcę uzyskać zgodę na Indywidualną Organizację Studiów
Chcę uzyskać zgodę na Indywidualny Tok Studiów
Chcę uznania wcześniejszych osiągnięć
Chcę egzaminu komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego
Chcę wcześniej podejść do zaliczenia i/lub egzaminu
Chcę zracjonalizować koszty studiów niestacjonarnych
Chcę przesunąć termin płatności opłaty semestralnej lub rozłożyć ją na raty
Mam trudną sytuację materialną i chcę mniej płacić za studia
Chcę zarejestrować pracę dyplomową

ZESZYT 2: MOBILNOŚĆ

FAQ dla osób planujących wyjazd na stypendium w ramach Programu Erasmus+

Co obejmuje oferta stypendialna programu Erasmus+?
Kto może wyjechać na stypendium?
Czy możliwy jest ponowny wyjazd na stypendium?
Na jak długo można wyjechać na stypendium?
W jakiej wysokości otrzymuje się stypendium podczas pobytu za granicą?
Jakie są kryteria kwalifikacji?
Czy możliwy jest wyjazd na ostatnim semestrze studiów?
Czy wybierając miejsce na stypendium wskazuje się tylko jedno miejsce?
Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na stypendium?
Kiedy zapada decyzja o zakwalifikowaniu na stypendium i gdzie się mogę o niej dowiedzieć?
Czy są planowane kolejne rekrutacje w trakcie roku akademickiego?
W jaki sposób mogę przystąpić do rekrutacji?
Czy są organizowane spotkania informacyjne przed rozpoczęciem rekrutacji?
Gdzie mogę znaleźć informacje o kursach/zajęciach oferowanych przez daną uczelnię?
Czym się kierować w wyborze uczelni, na którą chcę wyjechać w ramach stypendium? 
Zamierzam wyjechać na stypendium w ramach studiów psychologicznych. O czym powinnam/powinienem pamiętać?
Zamierzam wyjechać na stypendium w ramach studiów kognitywistycznych. O czym powinnam/powinienem pamiętać?
Zakwalifikowałam/zakwalifikowałem się na stypendium. O czym powinnam/powinienem pamiętać przed wyjazdem?
Jestem na stypendium. O czym powinnam/powinienem pamiętać w trakcie pobytu?
Wróciłam/wróciłem ze stypendium. O czym powinnam/powinienem pamiętać po powrocie ze stypendium?

FAQ dla osób planujących udział w praktykach studenckich w ramach Programu Erasmus+.

Kto może wziąć udział w programie praktyk studenckich Programu Erasmus+?
Jak długo po zakończeniu studiów mogę wyjechać na praktyki?
Kiedy mogę wyjechać na praktyki?
Dokąd mogę wyjechać na praktyki?
Na jak długo mogę wyjechać na stypendium?
Jakie dokumenty należy złożyć w trakcie procedury kwalifikacyjnej?
Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na praktyki?

ZESZYT 3: AKTYWNOŚĆ STUDENCKA I REGULAMINY

Chcę ubiegać się o dofinansowanie działalności koła naukowego
REGULAMINY

ZESZYT 4: INSTRUKCJE

Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa?
Co zrobić gdy znajdziesz się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu?
Co zrobić gdy doświadczysz lub będziesz świadkiem agresywnych zachowań?
Co zrobić w sytuacjach konfliktowych, w szczególnie w przypadku doświadczenia dyskryminacji?
Co w sytuacji kiedy zaistnieje podejrzenie popełnienia plagiatu przez studenta?
Jak zmienić imię (nazwisko) w systemach informatycznych UAM widocznych dla innych użytkowników?

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content